Tin tức

02 Tháng Bảy 2020
Chương trình khuyến mại thang 7 năm 2020
01 Tháng Mười Hai 2019
Chương trình khuyến mại cuối năm - tháng 12/2019 được kết hợp giữa các loại thùng với nhau ( thùng chở hàng và thùng rác ) và vận chuyển cực rẻ.
Chương trình khuyến mại tháng 6/2019 được kết hợp giữa các loại thùng với nhau.
Thùng chở hàng Phan Gia 12 được giảm giá 10% trong tháng 5/2019. ( 1215k )